1) RADIATION : Le notaire rédige un ‘acte unilatéral’ 2) DOORHALING : De notaris stelt een «eenzijdige akte»

samedi 27 octobre 2007

" La mainlevée simplifiée va économiser beaucoup de déplacements. La mainlevée est la suppression (‘levée’) de l’ancienne hypothèque (conclue pour le financement du prêt) lors de la vente/l’achat d’une maison.
La procédure actuelle prévoit qu’un représentant de la banque doit toujours être physiquement présent chez le notaire. De plus le conservateur des hypothèques doit effectuer un contrôle circonstancié avant de supprimer l’ancienne hypothèque.
La procédure simplifiée prévoit que dorénavant le notaire pourra l’effectuer tout seul et par voie électronique. De ce fait l’hypothèque disparaît beaucoup plus vite et le bien immobilier peut plus rapidement changer de propriétaire. Le conservateur des hypothèques doit uniquement effectuer un contrôle formel. On gagne plusieurs mois de temps.
http://www.kafka.be/showpage.php?iPageID=3240&sLangCode=FR "


" De vereenvoudigde handlichting zal heel wat tijd en heen-en-weergeloop uitgespaard kunnen worden. De handlichting is het schrappen (‘lichten’) van de oude hypotheek (aangegaan om de lening te financieren) bij de (ver)koop van een huis.
In de huidige procedure moet er telkens een vertegenwoordiger van de bank fysiek aanwezig zijn bij de notaris. Bovendien moet de hypotheekbewaarder een uitvoerige controle doen vooraleer de oude hypotheek te schrappen.
De vereenvoudigde procedure voorziet dat de notaris dit in de toekomst alleen en elektronisch zal kunnen doen. Daardoor verdwijnt de hypotheek veel sneller en kan het vastgoed sneller van eigenaar wisselen. De hypotheekbewaarder moet enkel nog een formele controle doen. De tijdwinst bedraagt verschillende maanden.
http://www.kafka.be/showpage.php?iPageID=3240&sLangCode=NL "

Aucun commentaire: